DROPS OF HEAVEN

Etherische producten van Yvonne.
Ga naar DropsofHeaven.nl

AVONTUUR VAN 40 WEKEN

Zwangerschapsyoga met Hanneke.
Ga naar Avontuurvanveertigweken.nl

RELAX BODY SOUL

Spirit Events met Farin.
Ga naar RelaxBodySoul.nl

FIT MET LIEN

Personal Training met Eline.
Ga naar FitMetLien.nl

Nieuwe website laten maken

Heb je grote plannen? Gaaf!
Laat weten waar je hulp bij nodig hebt, en ik stuur je een kostenindicatie. Specifiek voor jouw wensen.

In een notendop…

✓ Onbeperkt aantal pagina’s
✓ Opt-ins & Weggevers
✓ Maatwerk: Jouw Eigen Huisstijl
✓ Nieuwsbrief-koppeling
✓ Zelf te beheren
✓ Divi Licensie t.w.v. $250,- (Levenslang)
✓ (Skype) Meetings & Revisies
✓ Betalingen Ontvangen
✓ Producten Verkopen
✓ Abonnement Verkopen
✓ 6 tot 12 Maanden Nazorg
✓ Levertijd 4 tot 12 weken
Goed met Google

DICHTELINGEN

Wenskaarten uit het hart van Hester.
Ga naar Dichtelingen.nl

LIEVER OSTEOPATHIE

Bewegen naar balans met Erwin.
Ga naar LieverOsteopathie.nl

LT7

Aan jezelf werken met hulp van Erwin.
Ga naar LT7.nl

X-Roads Coaching

Veilig emigreren met Virag.
Ga naar X-RoadsCoaching.com

Veelgestelde Vragen

Zijn er beperkingen? Hoeveel pagina’s mag ik bijvoorbeeld?
Er zijn geen limieten in wat we doen – alles is mogelijk en bespreekbaar. Ik gebruik het urenbudget als regel om te kijken of eventuele extra plannen binnen de offerte mogelijk zijn. Zo niet, dan stuur ik een toevoeging voordat ik van start ga. En als het minder tijd kost, dan zie je dat natuurlijk ook terug!

Kan ik de website zelf beheren?
Na oplevering ben je nooit volledig van mij afhankelijk. Iedereen kan meewerken aan de website. Je bent natuurlijk wel welkom om mijn hulp in te schakelen wanneer je dat nodig hebt.

Wat als het proces niet bij mij past?
Binnen tien dagen na start heb je kans om kosteloos te stoppen, mocht je het proces of resultaat niet fijn vinden.

HELMES HEALTH CENTRE

Sporten met Niek.
Ga naar HelmesHealthCentre.nl

DIERENKLINIEK NIEUW HOUTEN

Dieren genezen met Mirthe en haar team.
Ga naar Dierenartshouten.nl

BILLENBOETIEK

Wasbare luier revolutie met Hanna en Anne.
Ga naar Billenboetiek.nl

FYSIO DOMSTAD

Beter bewegen met Roeland, Dorien en hun team.
Ga naar FysioDomstad.nl

Bekijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.